SPORTCONNECT

Maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt een steeds groter en belangrijker agendapunt voor zowel commerciële (MVO) als non-profit organisaties (MVV). Dat een maatschappelijke bijdrage positief is voor de bedrijfsvoering voor zowel commerciële als non-profit organisaties is één ding wat zeker is. Echter is het vaak een kwestie van een gebrek aan tijd, mankracht en/of geld om een (sterke) maatschappelijke bijdrage te verlenen. Commerciële organisaties letten hedendaags goed op de uitgaande centen en op een optimale bezetting en non-profit organisaties proberen überhaupt al het hoofd boven water te houden met het geringe aantal vrijwilligers. En toen was er SportConnect!

SportConnect is een platform gericht op het verenigen van ondernemers en Capelse sportverenigingen. In plaats van een financiële bijdrage stellen ondernemers kennis, diensten en/of middelen beschikbaar welke door SportConnect wordt ingezet ten gunste van de Capelse verenigingssport. Het doel van het platform is om een constructieve bijdrage te leveren aan de sportontwikkeling. Door kennis, diensten en/of middelen beschikbaar te stellen aan verenigingen kunnen zij zich verder ontwikkelen zonder daarbij een financiële investering tegenover te zetten. Dit geeft de verenigingen meer ruimte om aan reguliere verplichtingen te voldoen en toch een kwalitatieve impuls te ontvangen. Daarnaast biedt het platform op deze manier een goede mogelijkheid voor ondernemers om nieuw netwerk op te doen en zich positief te kunnen profileren. Ondernemers hebben ook de mogelijkheid om via SportConnect structurele kortingen aan te bieden aan alle aangesloten partners.