Privacy Statement

Sportief Capelle respecteert de privacy van de bezoekers van onze website. We dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

De door u als bezoeker verstrekte gegevens gebruiken wij om te kunnen voldoen aan uw verzoeken. Persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

Sportief Capelle houdt algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag van onze website. Hiermee kan Sportief Capelle haar dienstverlening verder optimaliseren. Deze statistische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens.