Match Markt

Op de Match Markt brengt SportConnect Vraag & Aanbod bij elkaar. Wat speelt er bij verenigingen? Op welke expertise gebieden heeft het bedrijf een aanbod? Hier kunt u zich als bedrijf opgeven om een bijdrage te leveren. Verenigingen kunnen hier hun vraag voor ondersteuning kwijt.

Marketing

Voor elke vereniging is het belangrijk om zich goed te presenteren. Zowel naar potentiele leden, als naar mogelijke sponsors. Vergeet echter niet de interen marketing, naar ouders, ere-leden of zelfs oud-leden! Voor lang niet alle verenigingen is dit vanzelf sprekend, maar ze hebben er allemaal mee te maken.

Wat is de waarde van een goed imago? Wat is de kracht van Social Media en hoe ga je hier mee om? Welke digitale kansen kunnen benut worden? Wat bieden we onze leden en hun relaties? De matchmarkt Marketing richt zich tot vragen die betrekking hebben op alle handelingen om de verkoop van producten te stimuleren (een lidmaatschap is ook een vorm van een product).

Wilt uw bedrijf een bijdrage leveren aan de sport in Capelle aan den IJssel op het gebied van marketing? Of heeft u als vereniging een vraag op het gebied van marketing? Neem dan contact op met Sportief Capelle via het speciale SportConnect contactformulier. 

Vrijwilligers & Personeel

Iedere vereniging draait op vrijwilligers, sommige worden daarin zelfs bijgestaan door professionals die in dienst zijn van de vereniging. Alhoewel de vereniging zonder de vrijwilligers niet kan functioneren zijn er toch veel vragen over.

Hoe krijg je meer vrijwilligers? Wat is van belang bij betalende krachten? Allerlei vragen rondom vrijwilligers en personeel kunnen gesteld worden binnen deze matchmarkt.

Wilt uw bedrijf een bijdrage leveren aan de sport in Capelle aan den IJssel op het gebied van vrijwilligers enpPersoneel? Of heeft u als vereniging een vraag op het gebied van vrijwilligers en personeel? Neem dan contact op met Sportief Capelle via het speciale SportConnect contactformulier. 

Financiën

Een vereniging is gebaat bij een degelijke financiële huishouding. Een vereniging is echter geen bedrijf en kent dan ook specifieke vraagstukken.

Wanneer ben je BTW-plichtig? Hoe zit het met belastingen? Waar moet op worden gelet bij het werven van sponsoren? Hoe creëer je een gedegen financiële huishouding? Maakt uw vereniging al gebruik van het BTW voordeel (15%!) via het 'Sportbesluit'? Kennis en kunde in de financiële zaken zijn onmiskenbaar voor elke vereniging. 

Wilt uw bedrijf een bijdrage leveren aan de sport in Capelle aan den IJssel op het gebied van financiën? Of heeft u als vereniging een vraag op het gebied van financiën? Neem dan contact op met Sportief Capelle via het speciale SportConnect contactformulier. 

Accommodatie & Materiaal

Alle sporten hebben een accommodatie nodig waarbij de deelnemers samen komen en materialen die worden gebruikt om te kunnen sporten. Vooral voor verenigingen met een eigen accommodatie kan dit tot vraagstukken komen waar expert advies bij nodig is. 

Lekkage en geen idee hoe het opgelost moet worden? Een kapotte tractor? Tribunes die gerepareerd moeten worden? Gebrek aan vaardigheid binnen de vereniging? Allerlei zaken met betrekking tot (onderhoud aan) de accommodatie of een (gebrek aan) kennis en kunde vallen binnen deze matchmarkt (Behalve materialen die betrekking hebben op de reguliere beoefening van de sport, zoals ballen, etc).

 Wilt uw bedrijf een bijdrage leveren aan de sport in Capelle aan den IJssel op het gebied van accommodatie en materiaal? Of heeft u als vereniging een vraag op het gebied van accommodatie en materiaal? Neem dan contact op met Sportief Capelle via het speciale SportConnect contactformulier. 

Bewegingsprogramma’s

Alle sporten dagen mensen uit om in beweging te komen, zowel fysiek als mentaal. Voor het overgrote deel van de sporters is 'Gezondheid' de grootste reden om te gaan en/of te blijven sporten. Voor een kleinere groep is 'Presteren' de drijfveer. Beide motivatiegronden leiden tot vele vragen, zowel onder bestuurders, als trainers en spelers.

Trainen de spelers wel effectief? Hoe wordt meer weerstand opgebouwd? Welke voedingsstoffen zijn effectief? Hoe wordt er op het juiste moment gepiekt? Binnen deze matchmarkt kunnen vragen worden gesteld met betrekking tot het fysieke en geestelijke gestel van uw leden. 

Wilt uw bedrijf een bijdrage leveren aan de sport in Capelle aan den IJssel op het gebied van bewegingsprogramma's? Of heeft u als vereniging een vraag op het gebied van bewegingsprogramma's? Neem dan contact op met Sportief Capelle via het speciale SportConnect contactformulier. 

Evaluatie

De term 'Evaluatie' wordt binnen de meeste verenigingen niet gebruikt. Voor het succes in de sportprestatie kan het echter veel betekenen. In de bestuurskamer is het echter cruciaal om te evalueren en zo gericht te kunnen ontwikkelen om ook in de toekomst de sport te kunnen faciliteren. Het evaluatie proces kent vele vormen en specifieke vragen.

Wat ging er goed en waar kunnen we van leren? Zijn er terugkerende knelpunten? Waar kunnen we ons op focussen? Welke goede aspecten kunnen we verder uitwerken? Om door te groeien en te (blijven) ontwikkelen is evaluatie van groot belang. Maar hoe voer je goede evaluatiegesprekken? Vragen rondom deze discipline vallen binnen de matchmarkt Evaluatie.

Wilt uw bedrijf een bijdrage leveren aan de sport in Capelle aan den IJssel op het gebied van evaluatie? Of heeft u als vereniging een vraag op het gebied van evaluatie? Neem dan contact op met Sportief Capelle via het speciale SportConnect contactformulier. 

Strategie & Beleid

Om de continuïteit van de vereniging te waarborgen is het nodig om plannen en strategieën te maken voor de toekomst. Sommige verenigingsbestuurders zijn hier ervaren in. Voor een groot aantal is het echter onbekend terrein en spelen er vele vragen.

Welke richting wil je op als vereniging? En hoe bepaal je deze richting? Welke protocollen kunnen we vaststellen? Hoe betrekken we de leden bij de vereniging? Wat hebben we nodig om te groeien in de toekomst? Vraagstukken met betrekking tot Strategie & Beleid hebben vooral betrekking op de lange termijn.

 Wilt uw bedrijf een bijdrage leveren aan de sport in Capelle aan den IJssel op het gebied van strategie en beleid? Of heeft u als vereniging een vraag op het gebied van strategie en beleid? Neem dan contact op met Sportief Capelle via het speciale SportConnect contactformulier.